Vietas politisko grupu dalījumā: 1999.-2004. Francija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
GUE/NGL 15
PSE 18
Verts/ALE 9
ELDR 1
PPE-DE 21
EDD 9
UEN 4
NI 10

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • PPE-DE - Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
  • PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
  • ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
  • UEN - Nāciju Eiropas grupa
  • EDD - Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1999.-2004. Francija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PPE-DE - Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 21
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UMP Union pour un Mouvement Populaire 13
UDF Union pour la Démocratie Française 6
Ind Independent 2
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PS Parti Socialiste 17
PRG Parti Radical de Gauche 1
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 15
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind Independent 5
PCF Parti Communiste Français 3
LO Lutte Ouvrière 3
LCR Ligue Communiste Révolutionnaire 2
MRC Mouvement Républicain et Citoyen 2
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind Independent 3
CPNT Chasse, Pêche, Nature, Traditions 6
UEN - Nāciju Eiropas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UMP Union pour un Mouvement Populaire 2
RPF Rassemblement pour la France 2
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PR Parti Radical 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind Independent 1
FN Front National 5
MPF Mouvement pour la France 4

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku