Vietas politisko grupu dalījumā: 2004.-2009. Ungārija - Konstitutīvā sesija

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PSE 9
ALDE 2
ETP-ED 13

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
  • PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
  • ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
  • Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa
  • UEN - Nāciju Eiropas grupa
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 2004.-2009. Ungārija - Konstitutīvā sesija

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 12
MDF Magyar Demokrata Fórum 1
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
MSZP Magyar Szocialista Párt 9
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

02.07.2019. - 16:25
Visi laiki norādīti GMT+2

Eiropas Parlamenta deputātu dzimumu līdzsvars pēc gada Ungārija - Konstitutīvā sesija

Eiropas Parlamenta deputātu nacionālais un Eiropas dzimumu līdzsvars pēc gada
Ungārija Eiropas Savienība
Gads Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši
2004 37% 63% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 19% 81% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
17.06.2019. - 16:13
Visi laiki norādīti GMT+2

Vēlētāju aktivitāte pa gadiem Ungārija - Galīgie rezultāti

Nacionālā un Eiropas vēlētāju aktivitāte pēc gada, procentu punktos
Gads Ungārija Eiropas Savienība
2004 38,50% 45,47%
2009 36,31% 42,97%
2014 28,97% 42,61%
2019 43,36% 50,66%
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku