Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1979-1984 Aizejošais parlaments

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
BE
7
10
0
0
4
0
2
1
24
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
3
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
DE
35
42
0
0
4
0
0
0
81
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
35
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 42
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
34
8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
4
1
2
1
3
1
4
0
16
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas demokratu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Komunistu un sabiedroto grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Liberalu un demokratu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas Progresivo demokratu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
10
8
0
4
0
0
0
2
24
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Komunistu un sabiedroto grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
FR
23
9
0
19
15
15
0
0
81
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 23
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
21
1
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Komunistu un sabiedroto grupa 19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
19
Liberalu un demokratu grupa 15
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
15
Eiropas Progresivo demokratu grupa 15
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
15
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IE
4
4
0
0
1
5
1
0
15
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Progresivo demokratu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
14
30
0
24
5
0
4
4
81
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
4
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 30
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
29
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Komunistu un sabiedroto grupa 24
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
19
5
Liberalu un demokratu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
LU
1
3
0
0
2
0
0
0
6
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
9
10
0
0
4
0
0
2
25
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
UK
17
0
61
0
0
1
1
1
81
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 17
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
16
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas demokratu grupa 61
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
60
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Progresivo demokratu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku