Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1984-1989 Konstitutīvā sesija

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
BE
7
6
0
0
5
0
4
0
2
24
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
3
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa: Zalo alternativo Eiropas grupu, Agelev-Ecolo, Danijas Tautas kustibas pret lidzdalibu Eiropas Kopiena federacija 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
DE
33
41
0
0
0
0
7
0
0
81
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 33
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
33
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 41
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
34
7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa: Zalo alternativo Eiropas grupu, Agelev-Ecolo, Danijas Tautas kustibas pret lidzdalibu Eiropas Kopiena federacija 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
4
1
4
1
2
0
4
0
0
16
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas demokratu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Komunistu un sabiedroto grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Liberalu un demokratu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa: Zalo alternativo Eiropas grupu, Agelev-Ecolo, Danijas Tautas kustibas pret lidzdalibu Eiropas Kopiena federacija 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
10
9
0
4
0
0
0
1
0
24
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Komunistu un sabiedroto grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas tiesibu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
20
9
0
10
12
20
0
10
0
81
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 20
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
20
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Komunistu un sabiedroto grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Liberalu un demokratu grupa 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
5
Eiropas Demokratu alianses grupa 20
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
16
2
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas tiesibu grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IE
0
6
0
0
1
8
0
0
0
15
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Demokratu alianses grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
12
27
0
26
5
0
3
5
3
81
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
3
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
26
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Komunistu un sabiedroto grupa 26
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
23
3
Liberalu un demokratu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa: Zalo alternativo Eiropas grupu, Agelev-Ecolo, Danijas Tautas kustibas pret lidzdalibu Eiropas Kopiena federacija 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
1
Eiropas tiesibu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
LU
2
3
0
0
1
0
0
0
0
6
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
9
8
0
0
5
0
2
0
1
25
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa: Zalo alternativo Eiropas grupu, Agelev-Ecolo, Danijas Tautas kustibas pret lidzdalibu Eiropas Kopiena federacija 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
UK
33
0
46
0
0
1
0
0
1
81
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 33
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
32
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas demokratu grupa 46
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
45
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku