Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1989-1994 Konstitutīvā sesija

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
BE
8
7
4
0
3
0
0
1
0
1
0
24
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
3
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
2
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Tiesibu tehniska grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DE
31
32
4
0
8
0
0
6
0
0
0
81
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 31
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
31
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
25
7
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Tiesibu tehniska grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
4
2
3
2
0
1
0
0
0
4
0
16
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas demokratu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Kreiso apvienibas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
9
10
0
0
0
1
1
0
3
0
0
24
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Kreiso apvienibas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Demokratu alianses grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Kreiso apvieniba 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
27
16
6
0
1
4
0
0
0
2
4
60
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
24
3
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
15
1
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Kreiso apvienibas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
1
FR
22
6
13
0
8
0
13
10
7
1
1
81
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 22
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
18
2
1
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
1
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
3
2
1
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
12
1
Eiropas Tiesibu tehniska grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Kreiso apvieniba 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
IE
1
4
2
0
0
0
6
0
1
1
0
15
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Kreiso apvieniba 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
14
27
3
0
7
22
0
0
0
3
5
81
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
12
2
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
26
1
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
1
1
Eiropas Kreiso apvienibas grupa 22
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
22
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
LU
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
8
10
4
0
2
0
0
0
0
0
1
25
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
PT
8
3
9
0
1
0
0
0
3
0
0
24
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Kreiso apvieniba 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UK
46
1
0
32
0
0
0
0
0
1
1
81
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 46
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
45
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas demokratu grupa 32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku