Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1994-1999 Aizejošais parlaments

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
AT
6
7
1
0
0
1
0
0
6
21
Austrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
BE
6
7
6
0
0
2
1
0
3
25
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
3
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Eiropas Radikalu alianses grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
DE
40
47
0
0
0
12
0
0
0
99
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 40
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
40
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 47
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
39
8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
4
3
5
0
0
0
0
4
0
16
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarigo grupa Naciju Eiropai 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
10
9
0
4
2
0
0
0
0
25
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
Apvienibas Eiropai grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
21
29
2
9
0
0
3
0
0
64
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 21
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
19
2
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 29
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
28
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Radikalu alianses grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FI
4
4
5
2
0
1
0
0
0
16
Somija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
16
13
1
7
17
0
12
8
13
87
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
15
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
3
2
2
2
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
1
Apvienibas Eiropai grupa 17
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
15
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Radikalu alianses grupa 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
3
3
2
Neatkarigo grupa Naciju Eiropai 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
2
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
11
1
1
IE
1
4
1
0
7
2
0
0
0
15
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Apvienibas Eiropai grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Zalie Eiropas Parlamenta 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
19
36
4
5
3
3
2
0
15
87
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
15
2
1
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 36
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
21
7
2
2
1
1
1
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
1
1
Apvienibas Eiropai grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Zalie Eiropas Parlamenta 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Eiropas Radikalu alianses grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 15
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
4
1
LU
2
2
1
0
0
0
1
0
0
6
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Radikalu alianses grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
7
9
10
0
2
1
0
2
0
31
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Apvienibas Eiropai grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarigo grupa Naciju Eiropai 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PT
10
9
0
3
3
0
0
0
0
25
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Apvienibas Eiropai grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SE
7
5
3
3
0
4
0
0
0
22
Zviedrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UK
61
17
3
1
0
1
2
1
1
87
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 61
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
59
1
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 17
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
17
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Radikalu alianses grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Neatkarigo grupa Naciju Eiropai 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku