Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1994-1999 Konstitutīvā sesija

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
BE
6
7
6
0
0
0
2
1
0
3
25
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
3
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Eiropas Radikalu alianses grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
DE
40
47
0
0
0
0
12
0
0
0
99
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 40
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
40
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 47
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
39
8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
3
3
5
0
0
0
1
0
4
0
16
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Naciju grupas Eiropa (Koordinacijas grupa) 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
10
9
0
4
0
2
0
0
0
0
25
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
22
30
2
9
0
0
0
1
0
0
64
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 22
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
22
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 30
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
28
1
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Radikalu alianses grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
15
13
1
7
0
14
0
13
13
11
87
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 15
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
14
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
4
2
1
1
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Radikalu alianses grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
6
Naciju grupas Eiropa (Koordinacijas grupa) 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
11
1
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
11
IE
1
4
1
0
0
7
2
0
0
0
15
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Zalie Eiropas Parlamenta 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
18
12
7
5
27
0
4
2
0
12
87
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
15
2
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
3
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
1
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Forza Europa grupa 27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
25
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
Eiropas Radikalu alianses grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
1
1
LU
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
6
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
8
10
10
0
0
0
1
0
2
0
31
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Naciju grupas Eiropa (Koordinacijas grupa) 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PT
10
0
9
3
0
3
0
0
0
0
25
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UK
63
19
2
0
0
0
0
2
0
1
87
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 63
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
62
1
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
18
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Radikalu alianses grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku