Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1999-2004 Aizejošais parlaments

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
AT
7
6
0
0
2
0
0
6
21
Austrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
3
BE
5
6
5
0
6
0
0
3
25
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
3
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
CY
2
1
1
2
0
0
0
0
6
Kipra dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CZ
13
7
1
3
0
0
0
0
24
Čehija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
3
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DE
53
35
0
7
4
0
0
0
99
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 53
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
43
10
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
1
2
6
3
0
1
3
0
16
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Nāciju Eiropas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EE
2
1
2
0
0
1
0
0
6
Igaunija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Nāciju Eiropas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
9
9
0
7
0
0
0
0
25
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
28
24
2
4
5
0
0
1
64
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 28
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
27
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 24
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
24
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
1
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
FI
5
3
5
1
2
0
0
0
16
Somija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
21
18
1
15
9
4
9
10
87
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 21
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
13
6
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
17
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 15
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
3
3
2
2
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Nāciju Eiropas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
3
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
4
1
HU
12
10
2
0
0
0
0
0
24
Ungārija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
3
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IE
5
1
1
0
2
6
0
0
15
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Nāciju Eiropas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
34
16
8
6
2
10
0
11
87
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 34
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
22
4
4
2
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
15
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
1
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Nāciju Eiropas grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
3
1
LT
3
5
5
0
0
0
0
0
13
Lietuva dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LU
2
2
1
0
1
0
0
0
6
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LV
5
1
0
0
2
1
0
0
9
Latvija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Nāciju Eiropas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
MT
3
2
0
0
0
0
0
0
5
Malta dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
9
6
8
1
4
0
3
0
31
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
2
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PL
13
27
0
0
0
4
0
10
54
Polija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
5
1
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
22
3
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Nāciju Eiropas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
3
1
1
1
PT
9
12
0
2
0
2
0
0
25
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Nāciju Eiropas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SE
7
6
4
3
2
0
0
0
22
Zviedrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SI
3
1
3
0
0
0
0
0
7
Slovēnija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SK
7
2
1
1
0
1
0
2
14
Slovākija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Nāciju Eiropas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
UK
37
29
11
0
6
0
3
1
87
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 37
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
36
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 29
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
28
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku