Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1999-2004 Konstitutīvā sesija

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
AT
7
7
0
2
0
0
0
0
5
21
Austrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Eiropas Sociālistu partijas grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
BE
6
5
5
7
0
0
2
0
0
25
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
1
1
Eiropas Sociālistu partijas grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarigo deputatu tehniska grupa – jaukta grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DE
53
33
0
7
6
0
0
0
0
99
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 53
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
43
10
Eiropas Sociālistu partijas grupa 33
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
33
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
1
3
6
0
1
1
0
4
0
16
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Sociālistu partijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Nāciju Eiropas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
9
9
0
0
7
0
0
0
0
25
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Sociālistu partijas grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
28
24
3
4
4
0
0
0
1
64
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 28
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
27
1
Eiropas Sociālistu partijas grupa 24
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
22
2
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
1
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
FI
5
3
5
2
1
0
0
0
0
16
Somija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Eiropas Sociālistu partijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
20
22
0
9
11
13
5
6
1
87
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 20
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
4
4
2
1
Eiropas Sociālistu partijas grupa 22
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
18
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
4
2
Nāciju Eiropas grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
13
Neatkarigo deputatu tehniska grupa – jaukta grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
IE
5
1
1
2
0
6
0
0
0
15
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Nāciju Eiropas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
34
17
7
2
6
9
11
0
1
87
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 34
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
22
4
2
2
1
1
1
1
Eiropas Sociālistu partijas grupa 17
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
15
2
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
Nāciju Eiropas grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Neatkarigo deputatu tehniska grupa – jaukta grupa 11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
3
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
LU
2
2
1
1
0
0
0
0
0
6
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Sociālistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
9
6
8
4
1
0
0
3
0
31
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Sociālistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
2
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PT
9
12
0
0
2
2
0
0
0
25
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Sociālistu partijas grupa 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Nāciju Eiropas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SE
7
6
4
2
3
0
0
0
0
22
Zviedrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
2
Eiropas Sociālistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UK
37
30
10
6
0
0
0
3
1
87
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 37
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
36
1
Eiropas Sociālistu partijas grupa 30
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
29
1
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku