Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1999-2004 Konstitutīvā sesija

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
AT
1,12%
1,12%
0,00%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,80%
3,35%
Austrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,12
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,80%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,80
BE
0,96%
0,80%
0,80%
1,12%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,96%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
0,16
0,16
0,16
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,80%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
0,32
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,80%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
0,32
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
0,32
0,32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarigo deputatu tehniska grupa – jaukta grupa 0,00%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DE
8,47%
5,27%
0,00%
1,12%
0,96%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,81%
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 8,47%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6,87
1,60
Eiropas Sociālistu partijas grupa 5,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,12
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,96%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,96
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
0,16%
0,48%
0,96%
0,00%
0,16%
0,16%
0,00%
0,64%
0,00%
2,56%
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,48%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,96%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,80
0,16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Nāciju Eiropas grupa 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
0,16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
1,44%
1,44%
0,00%
0,00%
1,12%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,44%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,44
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1,44%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,44
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
0,32
0,32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
4,47%
3,83%
0,48%
0,64%
0,64%
0,00%
0,00%
0,00%
0,16%
10,22%
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 4,47%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,31
0,16
Eiropas Sociālistu partijas grupa 3,83%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,51
0,32
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,48%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
0,16
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
0,16
0,16
0,16
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
FI
0,80%
0,48%
0,80%
0,32%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,56%
Somija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,80%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
0,16
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,48%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,80%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
0,16
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
3,19%
3,51%
0,00%
1,44%
1,76%
2,08%
0,80%
0,96%
0,16%
13,90%
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,44
0,64
0,64
0,32
0,16
Eiropas Sociālistu partijas grupa 3,51%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,88
0,32
0,32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1,44%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,44
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,80
0,64
0,32
Nāciju Eiropas grupa 2,08%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,08
Neatkarigo deputatu tehniska grupa – jaukta grupa 0,80%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,80
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 0,96%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,96
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
IE
0,80%
0,16%
0,16%
0,32%
0,00%
0,96%
0,00%
0,00%
0,00%
2,40%
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,80%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
0,16
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Nāciju Eiropas grupa 0,96%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,96
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
5,43%
2,72%
1,12%
0,32%
0,96%
1,44%
1,76%
0,00%
0,16%
13,90%
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5,43%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,51
0,64
0,32
0,32
0,16
0,16
0,16
0,16
Eiropas Sociālistu partijas grupa 2,72%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,40
0,32
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,96
0,16
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,96%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
0,32
Nāciju Eiropas grupa 1,44%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,44
Neatkarigo deputatu tehniska grupa – jaukta grupa 1,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,12
0,48
0,16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
LU
0,32%
0,32%
0,16%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,96%
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
1,44%
0,96%
1,28%
0,64%
0,16%
0,00%
0,00%
0,48%
0,00%
4,95%
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,44%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,44
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,96%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,96
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1,28%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,96
0,32
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 0,48%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PT
1,44%
1,92%
0,00%
0,00%
0,32%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,44%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,44
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,92
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Nāciju Eiropas grupa 0,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SE
1,12%
0,96%
0,64%
0,32%
0,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,51%
Zviedrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,80
0,32
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,96%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,96
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
0,16
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,48%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UK
5,91%
4,79%
1,60%
0,96%
0,00%
0,00%
0,00%
0,48%
0,16%
13,90%
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5,91%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5,75
0,16
Eiropas Sociālistu partijas grupa 4,79%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,63
0,16
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1,60%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,60
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,96%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,32
0,32
0,32
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 0,48%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,48
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,16
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku