Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 2009-2014 Konstitutīvā sesija

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
AT
0,82%
0,54%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,68%
2,31%
Austrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,82%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,82
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,54
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,27
BE
0,68%
0,68%
0,68%
0,54%
0,14%
0,00%
0,00%
0,27%
2,99%
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,14
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,27
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,27
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,14
0,14
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
BG
0,82%
0,54%
0,68%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
2,31%
Bulgārija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,82%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,68
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,54
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
CY
0,27%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
0,82%
Kipra dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CZ
0,27%
0,95%
0,00%
0,00%
1,22%
0,54%
0,00%
0,00%
2,99%
Čehija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,95%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,95
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 1,22%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,22
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,54
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DE
5,71%
3,13%
1,63%
1,90%
0,00%
1,09%
0,00%
0,00%
13,45%
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 5,71%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,62
1,09
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 3,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,13
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1,63%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,63
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1,90%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,90
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1,09%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,09
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
0,14%
0,54%
0,41%
0,27%
0,00%
0,14%
0,27%
0,00%
1,77%
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,54
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EE
0,14%
0,14%
0,41%
0,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,82%
Igaunija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,14
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
1,09%
1,09%
0,00%
0,14%
0,00%
0,41%
0,27%
0,00%
2,99%
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 1,09%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,09
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 1,09%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,09
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,14
Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
3,13%
2,85%
0,27%
0,27%
0,00%
0,14%
0,00%
0,14%
6,79%
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 3,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,13
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 2,85%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,72
0,14
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
0,14
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
FI
0,54%
0,27%
0,54%
0,27%
0,00%
0,00%
0,14%
0,00%
1,77%
Somija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
0,14
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,14
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
3,94%
1,90%
0,82%
1,90%
0,00%
0,68%
0,14%
0,41%
9,78%
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 3,94%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,53
0,27
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 1,90%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,90
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,82%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,82
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1,90%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,90
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,14
0,14
0,14
Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
HU
1,90%
0,54%
0,00%
0,00%
0,14%
0,00%
0,00%
0,41%
2,99%
Ungārija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 1,90%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,63
0,14
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,54
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
IE
0,54%
0,41%
0,54%
0,00%
0,00%
0,14%
0,00%
0,00%
1,63%
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,54
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
4,76%
2,85%
0,95%
0,00%
0,00%
0,00%
1,22%
0,00%
9,78%
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 4,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,94
0,68
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 2,85%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,85
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,95%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,95
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 1,22%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,22
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LT
0,54%
0,41%
0,27%
0,00%
0,14%
0,00%
0,27%
0,00%
1,63%
Lietuva dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,54
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LU
0,41%
0,14%
0,14%
0,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,82%
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LV
0,41%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,00%
0,00%
1,09%
Latvija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
MT
0,27%
0,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,68%
Malta dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
0,68%
0,41%
0,82%
0,41%
0,14%
0,27%
0,14%
0,54%
3,40%
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,68
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,82%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,41
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,54
PL
3,80%
0,95%
0,00%
0,00%
2,04%
0,00%
0,00%
0,00%
6,79%
Polija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 3,80%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,40
0,41
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,95%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,82
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 2,04%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,04
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PT
1,36%
0,95%
0,00%
0,00%
0,00%
0,68%
0,00%
0,00%
2,99%
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 1,36%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,09
0,27
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,95%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,95
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
RO
1,90%
1,49%
0,68%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,41%
4,48%
Rumānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 1,90%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,36
0,41
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 1,49%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,36
0,14
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,68
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
SE
0,68%
0,68%
0,54%
0,41%
0,00%
0,14%
0,00%
0,00%
2,45%
Zviedrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,54
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,68
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,41
0,14
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SI
0,41%
0,27%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,95%
Slovēnija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,14
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SK
0,82%
0,68%
0,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,14%
0,00%
1,77%
Slovākija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 0,82%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,27
0,27
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,68
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UK
0,00%
1,77%
1,49%
0,68%
3,40%
0,14%
1,77%
0,54%
9,78%
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 1,77%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,77
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1,49%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,49
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,27
0,14
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 3,40%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,26
0,14
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,14%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,14
Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 1,77%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,77
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,27
0,14
0,14
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku