Eiropas Parlaments: 1999.-2004. Aizejošais parlaments

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
PPE-DE - Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 295 37,44%
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 232 29,44%
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 67 8,50%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 55 6,98%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 47 5,96%
UEN - Nāciju Eiropas grupa 30 3,81%
EDD - Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 18 2,28%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 44 5,58%

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku