Eiropas Parlaments: 2004.-2009. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 268 36,61%
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 200 27,32%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 88 12,02%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 42 5,74%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 41 5,60%
IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa 37 5,05%
UEN - Nāciju Eiropas grupa 27 3,69%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 29 3,96%

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku