Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1984.-1989. Aizejošais parlaments

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 33 45 1 1 1 81
Beļģija 8 6 5 4 1 24
Dānija 3 1 4 2 2 4 16
Francija 20 8 10 13 20 9 1 81
Grieķija 10 8 4 1 1 24
Īrija 6 1 8 15
Itālija 12 27 26 6 2 5 3 81
Luksemburga 2 3 1 6
Nīderlande 9 8 5 2 1 25
Portugāle 7 4 3 10 24
Spānija 29 1 17 3 2 1 7 60
Vācija 33 41 7 81
Eiropas Savienība 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1984.-1989. Aizejošais parlaments

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā