Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1984.-1989. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 33 46 1 1 81
Beļģija 7 6 5 4 2 24
Dānija 4 1 4 1 2 4 16
Francija 20 9 10 12 20 10 81
Grieķija 10 9 4 1 24
Īrija 6 1 8 15
Itālija 12 27 26 5 3 5 3 81
Luksemburga 2 3 1 6
Nīderlande 9 8 5 2 1 25
Vācija 33 41 7 81
Eiropas Savienība 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1984.-1989. Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā