Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1994.-1999. Aizejošais parlaments

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Austrija 6 7 1 1 6 21
Beļģija 6 7 6 2 1 3 25
Dānija 4 3 5 4 16
Francija 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Grieķija 10 9 4 2 25
Īrija 1 4 1 7 2 15
Itālija 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Luksemburga 2 2 1 1 6
Nīderlande 7 9 10 2 1 2 31
Portugāle 10 9 3 3 25
Somija 4 4 5 2 1 16
Spānija 21 29 2 9 3 64
Vācija 40 47 12 99
Zviedrija 7 5 3 3 4 22
Eiropas Savienība 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1994.-1999. Aizejošais parlaments

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā