Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1994.-1999. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 63 19 2 2 1 87
Beļģija 6 7 6 2 1 3 25
Dānija 3 3 5 1 4 16
Francija 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Grieķija 10 9 4 2 25
Īrija 1 4 1 7 2 15
Itālija 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Luksemburga 2 2 1 1 6
Nīderlande 8 10 10 1 2 31
Portugāle 10 9 3 3 25
Spānija 22 30 2 9 1 64
Vācija 40 47 12 99
Eiropas Savienība 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1994.-1999. Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā