Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1999.-2004. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 37 30 10 6 3 1 87
Austrija 7 7 2 5 21
Beļģija 6 5 5 7 2 25
Dānija 1 3 6 1 1 4 16
Francija 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Grieķija 9 9 7 25
Īrija 5 1 1 2 6 15
Itālija 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Luksemburga 2 2 1 1 6
Nīderlande 9 6 8 4 1 3 31
Portugāle 9 12 2 2 25
Somija 5 3 5 2 1 16
Spānija 28 24 3 4 4 1 64
Vācija 53 33 7 6 99
Zviedrija 7 6 4 2 3 22
Eiropas Savienība 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1999.-2004. Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā