Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2004.-2009. Aizejošais parlaments

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 27 19 11 5 1 8 7 78
Austrija 6 7 1 2 2 18
Beļģija 6 7 6 2 3 24
Bulgārija 5 5 5 3 18
Čehija 14 2 6 1 1 24
Dānija 1 5 4 1 1 1 1 14
Francija 18 31 10 6 3 3 7 78
Grieķija 11 8 4 1 24
Igaunija 1 3 2 6
Īrija 5 1 1 4 1 1 13
Itālija 24 17 12 13 2 7 3 78
Kipra 3 1 2 6
Latvija 3 1 4 1 9
Lietuva 2 2 7 2 13
Luksemburga 3 1 1 1 6
Malta 2 3 5
Nīderlande 7 7 5 4 2 2 27
Polija 15 9 6 20 3 1 54
Portugāle 9 12 3 24
Rumānija 18 10 6 1 35
Slovākija 8 3 3 14
Slovēnija 4 1 2 7
Somija 4 3 5 1 1 14
Spānija 24 24 2 3 1 54
Ungārija 13 9 2 24
Vācija 49 24 7 13 6 99
Zviedrija 6 5 3 1 2 2 19
Eiropas Savienība 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2004.-2009. Aizejošais parlaments

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā