Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2004.-2009. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 28 19 12 5 1 11 2 78
Austrija 6 7 2 3 18
Beļģija 6 7 6 2 3 24
Čehija 14 2 6 1 1 24
Dānija 1 5 4 1 1 1 1 14
Francija 17 31 11 6 3 3 7 78
Grieķija 11 8 4 1 24
Igaunija 1 3 2 6
Īrija 5 1 1 1 1 4 13
Itālija 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Kipra 3 1 2 6
Latvija 3 1 1 4 9
Lietuva 2 2 7 2 13
Luksemburga 3 1 1 1 6
Malta 2 3 5
Nīderlande 7 7 5 4 2 2 27
Polija 19 8 4 10 7 6 54
Portugāle 9 12 3 24
Slovākija 8 3 3 14
Slovēnija 4 1 2 7
Somija 4 3 5 1 1 14
Spānija 24 24 2 3 1 54
Ungārija 13 9 2 24
Vācija 49 23 7 13 7 99
Zviedrija 5 5 3 1 2 3 19
Eiropas Savienība 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2004.-2009. Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā