Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2014.-2019. Aizejošais parlaments

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Austrija 5 5 1 3 4 18
Beļģija 4 4 4 6 2 1 21
Bulgārija 7 4 2 4 17
Čehija 7 4 2 4 3 1 21
Dānija 1 3 3 3 1 1 1 13
Francija 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Grieķija 5 4 1 6 5 21
Horvātija 5 2 1 2 1 11
Igaunija 1 1 3 1 6
Īrija 4 1 1 1 4 11
Itālija 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Kipra 1 2 1 2 6
Latvija 4 1 1 1 1 8
Lietuva 3 2 1 3 1 1 11
Luksemburga 3 1 1 1 6
Malta 3 3 6
Nīderlande 5 3 2 7 3 2 4 26
Polija 22 5 19 1 2 2 51
Portugāle 8 8 1 4 21
Rumānija 13 13 2 3 1 32
Slovākija 6 4 3 13
Slovēnija 5 1 1 1 8
Somija 3 2 2 4 1 1 13
Spānija 17 14 8 10 5 54
Ungārija 12 4 2 3 21
Vācija 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Zviedrija 4 6 2 3 1 4 20
Eiropas Savienība 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2014.-2019. Aizejošais parlaments

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā