Zetels per politieke fractie: 2004-2009 België - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE 7
Verts/ALE 2
ALDE 6
EVP-ED 6
NI 3

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten
  • PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
  • ALDE - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie
  • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • IND/DEM - Fractie Onafhankelijkheid/Democratie
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2004-2009 België - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 4
sp.a Socialistische Partij - Anders 3
EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP-EVP Christeliche soziale Partei 1
ALDE - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
MR (mcc) Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Groen! Groen! 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Vl. Belang Vlaams Belang 3

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden