Zetels per politieke fractie: 2014-2019 België - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S&D 4
Groenen/EVA 2
ALDE 6
EVP 4
ECR 4
ENV 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie
  • ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2014-2019 België - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement Réformateur 3
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 3
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 4
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1
Groen Groen 1
ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Vl. Belang Vlaams Belang 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden