Resultaten per nationale partij: 2009-2014 België - Franstalig kiescollege - Definitieve resultaten

Stempercentage voor nationale partijen
Nationale partijen Percentage van de stemmen
PS - Parti Socialiste 29,10%
MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement 26,05%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 22,88%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 13,34%
Andere partijen F. - Andere partijen Frans kiescollege 8,63%

Zetels per politieke fractie: 2009-2014 België - Franstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S&D 3
Verts/ALE 2
ALDE 2
EVP 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • EFD - Europa van vrijheid en democratie
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2009-2014 België - Franstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 3
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
cdH Centre Démocrate Humaniste 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden