Zetels per politieke fractie: 1999-2004 België - Nederlandstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE 2
Verts/ALE 4
ELDR 3
EVP-ED 3
TDI 2

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten
  • PSE - Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
  • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
  • TDI - Technische Fractie van Onafhankelijke Leden - Gemengde Fractie
  • EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1999-2004 België - Nederlandstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
AGALEV Anders gaan leven 2
VU-ID21 Integrale Democratie voor de 21ste eeuw 2
EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CVP Christelijke Volkspartij 3
ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PSE - Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SP Socialistische Partij 2
TDI - Technische Fractie van Onafhankelijke Leden - Gemengde Fractie 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Vl. Blok Vlaams Blok 2

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden