Zetels per politieke fractie: 2004-2009 België - Nederlandstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE 3
Verts/ALE 1
ALDE 3
EVP-ED 4
NI 3

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten
  • PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
  • ALDE - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • IND/DEM - Fractie Onafhankelijkheid/Democratie
  • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2004-2009 België - Nederlandstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CD&V/N-VA Christen-Democratisch en Vlaams / Nieuw-Vlaamse Alliantie 4
PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
L.A. Socialistische Partij.Anders / Spirit 3
ALDE - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VLD/Vivant Vlaamse Liberalen en Democraten / Vivant 3
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Groen! Groen! 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Vl. Blok Vlaams Blok 3

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden