Resultaten per nationale partij: 2009-2014 België - Nederlandstalig kiescollege - Definitieve resultaten

Stempercentage voor nationale partijen
Nationale partijen Percentage van de stemmen
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 23,26%
Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten 20,56%
Vl. Belang - Vlaams Belang 15,88%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 13,23%
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 9,88%
Groen! - Groen! 7,90%
LDD - Lijst Dedecker 7,28%
Andere partijen N. - Andere partijen Nederlands kiescollege 2,01%

Zetels per politieke fractie: 2009-2014 België - Nederlandstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S&D 2
Verts/ALE 2
ALDE 3
EVP 3
ECR 1
NI 2

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • EFD - Europa van vrijheid en democratie
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2009-2014 België - Nederlandstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
LDD Lijst Dedecker 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Vl. Belang Vlaams Belang 2

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden