Zetels per politieke fractie: 1999-2004 Frankrijk - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
GUE/NGL 15
PSE 18
Verts/ALE 9
ELDR 1
EVP-ED 21
EDD 9
UEN 4
NI 10

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten
  • PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
  • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
  • EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1999-2004 Frankrijk - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten 21
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
UMP Union pour un Mouvement Populaire 13
UDF Union pour la Démocratie Française 6
Ind Independent 2
PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 18
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 17
PRG Parti Radical de Gauche 1
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 15
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ind Independent 5
PCF Parti Communiste Français 3
LO Lutte Ouvrière 3
LCR Ligue Communiste Révolutionnaire 2
MRC Mouvement Républicain et Citoyen 2
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 9
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit 9
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ind Independent 3
CPNT Chasse, Pêche, Nature, Traditions 6
UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
UMP Union pour un Mouvement Populaire 2
RPF Rassemblement pour la France 2
ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PR Parti Radical 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 10
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ind Independent 1
FN Front National 5
MPF Mouvement pour la France 4

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden