Zetels per politieke fractie: 1979-1984 Nederland - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S 9
L 4
PPE 10
NI 2

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • S - Socialistische Fractie
  • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
  • ED - Europese Democratische Fractie
  • COM - Communistische Fractie en geestverwanten
  • L - Liberale en Democratische Fractie
  • DEP - Fractie van Europese democraten voor de vooruitgang
  • CDI - Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1979-1984 Nederland - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 10
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 10
S - Socialistische Fractie 9
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 9
L - Liberale en Democratische Fractie 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
NI - Niet-fractiegebonden leden 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
D66 Demokraten 66 2

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden