Zetels per politieke fractie: 1989-1994 Nederland - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S 8
V 2
LDR 4
PPE 10
NI 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • S - Socialistische Fractie
  • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
  • LDR - Liberale en Democratische Fractie
  • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
  • RDE - Fractie van verenigde Europese democraten
  • ARC - Regenboogfractie in het Europees Parlement
  • CG - Linkse Coalitie
  • DR - Technische Fractie Europees Rechts
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1989-1994 Nederland - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 10
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 10
S - Socialistische Fractie 8
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 8
LDR - Liberale en Democratische Fractie 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 1
V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
De Greonen The Greens 1
GroenLinks Green Left 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden