Zetels per politieke fractie: 1999-2004 Nederland - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
GUE/NGL 1
PSE 6
Verts/ALE 4
ELDR 8
EVP-ED 9
EDD 3

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten
  • PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
  • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
  • EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1999-2004 Nederland - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten 9
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 9
ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij 8
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 6
D66 Demokraten 66 2
PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 6
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Groen Links Socialistische Partij 4
EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SGP/GPV/RPF Staatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie 3
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SP Groenlinks 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden