Zetels per politieke fractie: 2009-2014 Nederland - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
GUE/NGL 2
S&D 3
Verts/ALE 3
ALDE 6
EVP 5
ECR 1
EFD 1
NI 5

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • EFD - Europa van vrijheid en democratie
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2009-2014 Nederland - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 3
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CDA Christen Democratisch Appèl 5
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 3
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
GroenLinks Groenlinks 3
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SP Socialistische Partij 1
Ind Independent 1
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ChristenUnie ChristenUnie 1
EFD - Europa van vrijheid en democratie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ind Independent 1
PVV Partij voor de Vrijheid 3
Artikel 50 Artikel 50 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden