Zetels per politieke fractie: 2009-2014 Verenigd Koninkrijk - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
GUE/NGL 1
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 12
ECR 27
EFD 8
NI 7

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • EFD - Europa van vrijheid en democratie
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2009-2014 Verenigd Koninkrijk - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 27
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Cons. Conservative Party  25
UCU-NF Ulster Conservatives and Unionists - New Force 1
Ind. Independent 1
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 13
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Lab. Labour Party 13
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 12
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
LDP Liberal Democrats  12
EFD - Europa van vrijheid en democratie 8
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
UKIP UK Independence Part 8
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SF Sinn Fein 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
UKIP UK Independence Part 2
BNP British National Party 1
DUP Democratic Unionist Party 1
WDAR We Demand a Referendum Party 1
BDP British Democratic Party 1
AIE An Independence from Europe 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden