Zetels per politieke fractie: 1989-1994 Verenigd Koninkrijk - Groot-Brittannië - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S 45
V 32
ARC 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • S - Socialistische Fractie
  • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
  • LDR - Liberale en Democratische Fractie
  • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
  • RDE - Fractie van verenigde Europese democraten
  • ARC - Regenboogfractie in het Europees Parlement
  • CG - Linkse Coalitie
  • DR - Technische Fractie Europees Rechts
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1989-1994 Verenigd Koninkrijk - Groot-Brittannië - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S - Socialistische Fractie 45
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Lab. Labour Party 45
V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement 32
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Cons. Conservative Party  32
ARC - Regenboogfractie in het Europees Parlement 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SNP Scottish National Party  1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden