Zetels per politieke fractie: 1999-2004 Verenigd Koninkrijk - Groot-Brittannië - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE 28
Verts/ALE 6
ELDR 11
EVP-ED 36
EDD 3

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten
  • PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
  • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
  • EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1999-2004 Verenigd Koninkrijk - Groot-Brittannië - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten 36
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Cons. Conservative Party  36
PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 28
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Lab. Labour Party 28
ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij 11
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ldem. Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 6
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SNP Scottish National Party  2
Plaid Plaid Cymru 2
Green P. Greens  2
EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
UKIP UK Independence Party 3

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden