Europees Parlement: 1979-1984 Constituerende vergadering

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
S - Socialistische Fractie 112 27,32%
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 108 26,34%
ED - Europese Democratische Fractie 63 15,37%
COM - Communistische Fractie en geestverwanten 44 10,73%
L - Liberale en Democratische Fractie 40 9,76%
DEP - Fractie van Europese democraten voor de vooruitgang 22 5,37%
CDI - Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden 11 2,68%
NI - Niet-fractiegebonden leden 10 2,44%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden