Europees Parlement: 1979-1984 Uittredend Parlement

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
S - Socialistische Fractie 124 28,57%
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 117 26,96%
ED - Europese Democratische Fractie 63 14,52%
COM - Communistische Fractie en geestverwanten 48 11,06%
L - Liberale en Democratische Fractie 38 8,76%
DEP - Fractie van Europese democraten voor de vooruitgang 22 5,07%
CDI - Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden 12 2,76%
NI - Niet-fractiegebonden leden 10 2,30%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden