Europees Parlement: 1999-2004 Uittredend Parlement

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten 295 37,44%
PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 232 29,44%
ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij 67 8,50%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 55 6,98%
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 47 5,96%
UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten 30 3,81%
EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit 18 2,28%
NI - Niet-fractiegebonden leden 44 5,58%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden