Europees Parlement: 2009-2014 Uittredend Parlement

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 273 35,73%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 195 25,52%
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 83 10,86%
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 57 7,46%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 57 7,46%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 35 4,58%
EFD - Europa van vrijheid en democratie 31 4,06%
NI - Niet-fractiegebonden leden 33 4,32%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden