Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1979–1984 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Belgia 7 10 4 1 2 24
Dania 4 2 1 3 1 4 1 16
Francja 21 9 19 17 15 81
Holandia 9 10 4 2 25
Irlandia 4 4 1 5 1 15
Luksemburg 1 3 2 6
Niemcy 35 42 4 81
Wielka Brytania 18 61 1 1 81
Włochy 13 30 24 5 5 4 81
Unia Europejska 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1979–1984 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty