Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1984–1989 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Belgia 7 6 5 4 2 24
Dania 4 1 4 1 2 4 16
Francja 20 9 10 12 20 10 81
Grecja 10 9 4 1 24
Holandia 9 8 5 2 1 25
Irlandia 6 1 8 15
Luksemburg 2 3 1 6
Niemcy 33 41 7 81
Wielka Brytania 33 46 1 1 81
Włochy 12 27 26 5 3 5 3 81
Unia Europejska 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1984–1989 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty