Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1989–1994 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Belgia 8 7 4 3 1 1 24
Dania 4 2 3 2 1 4 16
Francja 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Grecja 9 10 1 1 3 24
Hiszpania 27 16 6 1 4 2 4 60
Holandia 8 10 4 2 1 25
Irlandia 1 4 2 6 1 1 15
Luksemburg 2 3 1 6
Niemcy 31 32 4 8 6 81
Portugalia 8 3 9 1 3 24
Wielka Brytania 46 1 32 1 1 81
Włochy 14 27 3 7 22 3 5 81
Unia Europejska 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1989–1994 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty