Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1999–2004 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 7 7 2 5 21
Belgia 6 5 5 7 2 25
Dania 1 3 6 1 1 4 16
Finlandia 5 3 5 2 1 16
Francja 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Grecja 9 9 7 25
Hiszpania 28 24 3 4 4 1 64
Holandia 9 6 8 4 1 3 31
Irlandia 5 1 1 2 6 15
Luksemburg 2 2 1 1 6
Niemcy 53 33 7 6 99
Portugalia 9 12 2 2 25
Szwecja 7 6 4 2 3 22
Wielka Brytania 37 30 10 6 3 1 87
Włochy 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Unia Europejska 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1999–2004 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty