Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2004–2009 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 6 7 2 3 18
Belgia 6 7 6 2 3 24
Cypr 3 1 2 6
Czechy 14 2 6 1 1 24
Dania 1 5 4 1 1 1 1 14
Estonia 1 3 2 6
Finlandia 4 3 5 1 1 14
Francja 17 31 11 6 3 3 7 78
Grecja 11 8 4 1 24
Hiszpania 24 24 2 3 1 54
Holandia 7 7 5 4 2 2 27
Irlandia 5 1 1 1 1 4 13
Litwa 2 2 7 2 13
Luksemburg 3 1 1 1 6
Łotwa 3 1 1 4 9
Malta 2 3 5
Niemcy 49 23 7 13 7 99
Polska 19 8 4 10 7 6 54
Portugalia 9 12 3 24
Słowacja 8 3 3 14
Słowenia 4 1 2 7
Szwecja 5 5 3 1 2 3 19
Węgry 13 9 2 24
Wielka Brytania 28 19 12 5 1 11 2 78
Włochy 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Unia Europejska 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2004–2009 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty