Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2004–2009 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 6 7 1 2 2 18
Belgia 6 7 6 2 3 24
Bułgaria 5 5 5 3 18
Cypr 3 1 2 6
Czechy 14 2 6 1 1 24
Dania 1 5 4 1 1 1 1 14
Estonia 1 3 2 6
Finlandia 4 3 5 1 1 14
Francja 18 31 10 6 3 3 7 78
Grecja 11 8 4 1 24
Hiszpania 24 24 2 3 1 54
Holandia 7 7 5 4 2 2 27
Irlandia 5 1 1 4 1 1 13
Litwa 2 2 7 2 13
Luksemburg 3 1 1 1 6
Łotwa 3 1 4 1 9
Malta 2 3 5
Niemcy 49 24 7 13 6 99
Polska 15 9 6 20 3 1 54
Portugalia 9 12 3 24
Rumunia 18 10 6 1 35
Słowacja 8 3 3 14
Słowenia 4 1 2 7
Szwecja 6 5 3 1 2 2 19
Węgry 13 9 2 24
Wielka Brytania 27 19 11 5 1 8 7 78
Włochy 24 17 12 13 2 7 3 78
Unia Europejska 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2004–2009 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty