Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2009–2014 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 6 4 2 5 17
Belgia 5 5 5 4 1 2 22
Bułgaria 6 4 5 2 17
Cypr 2 2 2 6
Czechy 2 7 9 4 22
Dania 1 4 3 2 1 2 13
Estonia 1 1 3 1 6
Finlandia 4 2 4 2 1 13
Francja 29 14 6 14 5 1 3 72
Grecja 8 8 1 3 2 22
Hiszpania 23 21 2 2 1 1 50
Holandia 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Irlandia 4 3 4 1 12
Litwa 4 3 2 1 2 12
Luksemburg 3 1 1 1 6
Łotwa 3 1 1 1 1 1 8
Malta 2 3 5
Niemcy 42 23 12 14 8 99
Polska 28 7 15 50
Portugalia 10 7 5 22
Rumunia 14 11 5 3 33
Słowacja 6 5 1 1 13
Słowenia 3 2 2 7
Szwecja 5 5 4 3 1 18
Węgry 14 4 1 3 22
Wielka Brytania 13 11 5 25 1 13 4 72
Włochy 35 21 7 9 72
Unia Europejska 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2009–2014 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty