Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2014–2019 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 5 5 1 3 4 18
Belgia 4 4 4 6 2 1 21
Bułgaria 7 4 2 4 17
Chorwacja 5 2 1 2 1 11
Cypr 2 2 2 6
Czechy 7 4 2 4 3 1 21
Dania 1 3 4 3 1 1 13
Estonia 1 1 3 1 6
Finlandia 3 2 2 4 1 1 13
Francja 20 13 7 4 6 1 23 74
Grecja 5 4 1 6 5 21
Hiszpania 17 14 8 11 4 54
Holandia 5 3 2 7 3 2 4 26
Irlandia 4 1 1 1 4 11
Litwa 2 2 1 3 1 2 11
Luksemburg 3 1 1 1 6
Łotwa 4 1 1 1 1 8
Malta 3 3 6
Niemcy 34 27 8 4 8 13 2 96
Polska 23 5 19 4 51
Portugalia 7 8 2 4 21
Rumunia 15 16 1 32
Słowacja 6 4 2 1 13
Słowenia 5 1 1 1 8
Szwecja 4 6 3 1 4 2 20
Węgry 12 4 2 3 21
Wielka Brytania 20 20 1 1 6 24 1 73
Włochy 17 31 3 17 5 73
Unia Europejska 221 191 70 67 52 50 48 52 751

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2014–2019 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty