Unia Europejska

Parlament Europejski: 1999–2004 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 295 37,44%
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 232 29,44%
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 67 8,50%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 55 6,98%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 47 5,96%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 30 3,81%
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności 18 2,28%
NI - Niezrzeszeni 44 5,58%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.08 - 12:11
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Posiedzenie inauguracyjne

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
2019.10.22 - 11:30
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Wyniki końcowe

Frekwencja w Unii Europejskiej według roku (w punktach procentowych)
Rok Unia Europejska
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%