Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze

Mandaty według grup politycznych: 1999–2004 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 3
Verts/ALE 3
ELDR 3
PPE-DE 2
NI 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1999–2004 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
sp.a Socialistische Partij.Anders 3
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Groen! Groen! 1
Open VLD Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht 1
Ind Independent 1
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CSP Christen-Democratisch en Vlaams 2
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Vl. Blok Vlaams Blok 2
L.A. Liberaal Appèl 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.