Belgia - Francuskojęzyczne kolegium wyborcze

Mandaty według grup politycznych: 1984–1989 Belgia - Francuskojęzyczne kolegium wyborcze - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S 4
ARC 1
L 3
PPE 2
NI 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • S - Grupa Socjalistów
  • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
  • ED - Grupa Demokracji Europejskiej
  • COM - Grupa Komunistów i Sojuszników
  • L - Grupa Liberalna i Demokratyczna
  • RDE - Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego
  • ARC - Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej
  • DR - Grupa Prawicy Europejskiej
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1984–1989 Belgia - Francuskojęzyczne kolegium wyborcze - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S - Grupa Socjalistów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Parti Socialiste 4
L - Grupa Liberalna i Demokratyczna 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PRL Parti Réformateur Libéral 3
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PSC-PPE Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste 2
ARC - Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ecolo-V Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Parti Socialiste 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.